loading please wait..

Stichting Ruimte

Ondersteuning van reële behoeftes

Stichting Ruimte is opgericht in 2014 door Arnauld van Hees en Monique de Wit. Samen met hun kinderen Camille en Justine willen ze een bijdrage leveren aan het welzijn en wel voelen van mensen die in zware omstandigheden als individu, als familie en gemeenschap leven. De Stichting heeft als missie: ”Op basis van reële behoeftes van lokale gemeenschappen en specifieke projectaanvragen die de toekomst op familie niveau binnen die gemeenschap structureel & duurzaam verbeterd, brengt de Stichting naar beste vermogen financiële bijdragen zonder enig winstdoel beschikbaar.

Ondersteuning met geld, kennis en machinerie

Onze visie is dat lokale mensen hun eigen behoeftes en problemen het beste in beeld hebben. Om vervolgens deze succesvol in de praktijk te brengen op een duurzame constante wijze, is het van belang dat individuele boeren/families zich verenigen en organiseren. De Stichting reikt uit naar deze groepen in de derde wereld.

Door financiële middelen of zuivel gerelateerde machinerie, kennis en begeleiding ter beschikking te stellen helpen we deze groepen de stap te maken die een structureel verschil kan gaan betekenen.

 

 

3c70a72d_resized04 - kopie03 - kopie02b02 - kopie01 - kopie06 - kopie

Doelstellingen

Geen winstoogmerk
  1. Stichting Ruimte kent geen winstdoel.
  2. Stichting Ruimte heeft ten doel: het verschaffen van financiële steun vanuit humanitaire bewogenheid aan kansarme gebieden in de derde wereld. De hulpverlening kan direct of indirect bijdragen aan de verbetering van de gezondheid, de huisvesting, de zorg en het onderwijs van en voor kinderen en jongvolwassenen.
  3. Stichting Ruimte zal binnen 3 jaar van oprichting een platform bieden waar we boeren (coöperaties) uit de derde wereld steunen met specifieke projecten in de zuivelsector om een hogere waardering voor hun melk te realiseren.

 

 

 

05 - kopie0403 - kopie02b02 - kopie01 - kopie06 - kopie

Projecten

Verantwoording

Activiteiten 2016 - 2017

Jaarlijks verantwoorden wij ons beleid, onze activiteiten en financiën in de jaarvergadering. Deze vindt elk voorjaar plaats te Schoorl. Op verzoek wordt inzage verleend in de jaarcijfers aan de donateurs. Alle geldelijke en fysieke bijdragen dienen ten goede te komen aan de doelstelling van de Stichting. Enige vorm van overhead dient voorkomen te worden.

In 2016 – 2017 richt de stichting zich met name op de financiële ondersteuning van een drie tal projecten:

  1. We steunen wederom het schoolproject in Zambia, voor informatie zie hettydenenzambia.com.
  2. Daarnaast ondersteunen we Stichting Erfgoed Windhausen: windhausen-kunst.nl
  3. Tevens zijn we een langdurige en intensieve relatie gestart met Heifer Nederland met diverse projecten in Ethiopië en Malawi. Zie heifer.nl

ANBI

De Stichting is opgericht in 2014. Stichting Ruimte is een ANBI stichting. ANBI betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status maakt het mogelijk als donateur om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Ook kunt u in aanmerking komen voor extra aftrek van periodieke giften, als u als donateur de gift voor minimaal vijf jaar toezegt en vastlegt in een overeenkomst met de ANBI. Een voorbeeld hebben wij voor u beschikbaar. De ANBI status geeft de Stichting Ruimte ook de verplichting om transparant te zijn.

Download(s)

Publicatie over het boekjaar 2016 (pdf)

 

 

05 - kopie04 - kopie03 - kopie02b02 - kopie06 - kopie

Contact

contactinformatie en bestuur

De functies en namen van de bestuursleden:

Arnauld van Hees, voorzitter
Mark van Kampen, penningmeester
Leonard Eveleens, secretaris

Contact

Telefoon: +31 (0) 6 12 50 65 12
Mail: info@stichtingruimte.com

 

Registratie

Stichting Ruimte is geregistreerd:
– Belastingdienst RSIN/fiscaal belastingnummer ANBI 853836462
– Kamer van Koophandel Alkmaar 60269650
– Postadres: Duinweg 52 1871AH Schoorl, Nederland

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting zijn vrijwilligers en worden niet beloond. Bestuurders, m.u.v. de voorzitter, mogen kostegemaakt uit hoofde van de functie declareren bij het bestuur. Het bestuur beslist over de toekenning van de declaraties bij meerderheid van stemmen. Er wordt geen vakantiegeld c.q. vergoeding uitgekeerd.

 

 

05 - kopie04 - kopie03 - kopie02b02 - kopie01 - kopie06