Beleidsplan

Activiteiten 2014 - 2021

Het werk dat de Stichting doet beschrijven we hieronder.

Stichting Ruimte is opgericht in 2014 door Arnauld van Hees en Monique de Wit. Samen met hun kinderen Camille en Justine willen ze een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen die in zware omstandigheden als individu, als familie of als gemeenschap leven. De Stichting heeft als missie: ”Op basis van reële behoeftes van lokale gemeenschappen en specifieke projectaanvragen die de toekomst op familie niveau binnen die gemeenschap structureel & duurzaam verbetert, brengt de Stichting naar beste vermogen financiële bijdragen zonder enig winstdoel beschikbaar”. In principe richt de stichting zich op doelgroepen in ontwikkelingslanden.

Het is onze visie dat lokale mensen hun eigen behoeftes en problemen het beste in beeld hebben. Om deze vervolgens succesvol in de praktijk te brengen op een duurzame en constante wijze, is het van belang dat individuele boeren/families in dorpen of gemeenschappen zich verenigen en organiseren. Stichting Ruimte wil óók daar aan bijdragen. We verwelkomen aanvragen die hier op deze denkwijze en op onze doelstellingen aansluiten.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

Het bestuur van de stichting beheert het vermogen. Het is onze wens om met name projecten te begeleiden en te steunen, die een meerjarig karakter en looptijd hebben. Zodoende doen we samen waardevolle ervaring en kennis op.

Jaarlijks verantwoorden wij ons beleid, onze activiteiten en financiën in de jaarvergadering van het bestuur. Deze vergadering vindt elk voorjaar plaats. Voor de periode 2018-2020 hebben we wederom financiële steun weten te verkrijgen. Deze steun komt bij voorkeur terecht bij projecten die direct dan wel indirect actief zijn in de landbouw- c.q. plattelandsontwikkeling.

Download(s)

Financieel jaaroverzicht 2017 Stichting Ruimte.pdf
Financieel jaaroverzicht 2018 Stichting Ruimte.pdf
Financieel jaaroverzicht 2019 Stichting Ruimte.pdf
Financieel jaaroverzicht 2020 Stichting Ruimte.pdf
Financieel jaaroverzicht 2021 Stichting Ruimte.pdf

ANBI

De Stichting is opgericht in 2014. Stichting Ruimte is een ANBI stichting. ANBI betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status maakt het mogelijk als donateur om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Ook kunt u in aanmerking komen voor extra aftrek van periodieke giften, als u als donateur de gift voor minimaal vijf jaar toezegt en vastlegt in een overeenkomst met de ANBI. Een voorbeeld hebben wij voor u beschikbaar. De ANBI status geeft de Stichting Ruimte ook de verplichting om transparant te zijn.

 

05 - kopie04 - kopie03 - kopie02b02 - kopie06 - kopie