Contact

contactinformatie en bestuur

De functies en namen van de bestuursleden:
Arnauld van Hees, voorzitter
Mark van Kampen, penningmeester
Leonard Eveleens, secretaris

Contact

Mail: info@stichtingruimte.com

Registratie

Stichting Ruimte is geregistreerd:

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting zijn vrijwilligers en worden niet beloond. Bestuurders, m.u.v. de voorzitter, mogen kosten gemaakt uit hoofde van de functie declareren bij het bestuur. Het bestuur beslist over de toekenning van de declaraties bij meerderheid van stemmen. Er wordt geen vakantiegeld c.q. vergoeding uitgekeerd.

 

05 - kopie04 - kopie03 - kopie02b02 - kopie01 - kopie06