Projecten

De volgende projecten hebben zich kunnen verheugen op de steun van de stichting in 2021-2022:

  1. www.hettydenenzambia.com bouw dak graan silo en waterput Zambia;
  2. www.kunezuva.nl bouw toilet bij schoolgebouw en sponsoring aan vakopleiding Montessori opleiding in Ethiopië;
  3. www.score-et.org Backyard Vegetable gardening for Food Security (BVFS) project – Ethiopia
  4. www.necofakenya.or.ke Kachiuru community livelihood improvement in Kenia

 

Voor 2022+2023 verwachten wij met een aantal van bovenstaande initiatieven nieuwe projecten te kunnen oppakken. Daarnaast hebben we een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Spiritan Community Outreach Ethiopia (SCORE) in Arba Minch, Ethiopia, waar we een zuivelproject bij een lokale school gaan opzetten. Dit betreft een meerjarig project waar we in 2020 al de eerste grote stap in hebben gezet.